CV Match, jouw match is onze uitdaging!
 • Winkelmedewerker
 • Vrachtwagenchauffeur
 • Verpleegster met kind
 • Tuinman
 • Tuinman
 • Tomaten plukken
 • Teamwork
 • Survival
 • Survival
 • Secretariaat
 • Metaalbewerker
 • Magazijnmedewerker
 • Heftruckchauffeur
 • Elektricien
 • Bouwhelm

“Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan.” (Jules Deelder)

Een Wajong kandidaat als werknemer:

De Wajong kandidaten (jongere die onder de wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten valt) van CV Match zijn gemotiveerde werkzoekenden die een kans willen krijgen op de arbeidsmarkt. Een baan betekent voor iemand met een Wajong uitkering ontzettend veel, namelijk zelfstandigheid, een sociaal netwerk en inkomen.

Wij streven naar een duurzame en zo optimaal mogelijke arbeidsrelatie tussen werkgever en kandidaten. Om deze arbeidsrelatie te waarborgen zoeken wij naar een zo goed mogelijke match en begeleiden vervolgens alle partijen intensief.

Voordelen van het aannemen van mensen met een Wajong uitkering:

  • Gemotiveerde werknemers met een positieve uitstraling
  • Bij minder dan 100% tewerkstelling betaalt u minder loon
  • U krijgt korting op werknemersverzekeringen
  • Looncompensatie bij ziekte werknemers (No-Riskpolis)
  • Proefplaatsing  mogelijk
  • Geen extra ondersteuning benodigd: de jobcoach van CV Match neemt u de begeleiding uit handen en regelt een belangrijk deel van de administratie.

Laat u door CV Match informeren over alle voordelen van het werken met mensen met een Wajong uitkering.

Overige diensten

Re-integratie 1e spoor:

Bij verzuim is een snelle re-integratie voor u en de werknemer van belang. CV Match spant zich in om zieke werknemers op een verantwoorde manier weer terug te laten keren in uw organisatie. Dankzij onze aanpak wordt hun inzetbaarheid vergroot en wordt uw financiële schade beperkt.

Doelgroep: Werknemers die na hun ziekte bij u gaan re-integreren.

Werkwijze: De visie van CV Match is: ieder mens is uniek en iedere loopbaanvraag is anders. Wij starten met een intakegesprek met u als werkgever en een persoonlijk intakegesprek met de werknemer om de situatie helder in kaart te brengen en te komen tot een plan van aanpak. Ook kan er gekozen worden voor een drie-gesprek met u, de werknemer en een coach van CV Match om de wederzijdse verwachtingen en doelstellingen helder te maken. Dit resulteert tot een begeleidingsvoorstel op maat.

Wij werken aan de hand van de BKV Curve: bewustwording, keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen.

Tijdens de coachingsgesprekken dagen wij de werknemer uit tot nieuw perspectief te komen op zichzelf en zijn situatie en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen keuzes. Reële arbeidsmogelijkheden binnen uw organisatie creëren u samen met uw werknemers. Wij doen er alles aan om alle partijen hierbij te ondersteunen en hen in beweging te krijgen.

 

 

Re-integratie 2e spoor:

Soms blijkt dat na alle inspanningen re-integratie van langdurig zieke werknemers binnen uw organisatie niet mogelijk is. CV Match kan deze werknemers ondersteunen bij het vinden van een duurzame baan buiten uw organisatie. Zo biedt u hen nieuw toekomstperspectief en voldoet u aan uw wettelijke re-integratie inspanningsverplichting

Doelgroep: Werknemers die ziek zijn en niet binnen het bedrijf van de huidige werkgever kunnen re-integreren.

Werkwijze: De visie van CV Match is: ieder mens is uniek en iedere loopbaanvraag is anders. Wij starten met een intakegesprek met u, de werkgever, en een persoonlijk intakegesprek met de werknemer om de situatie  in kaart te brengen en te komen tot een plan van aanpak. Ook kan er gekozen worden voor een drie-gesprek met u, de werknemer en een coach van CV Match om de wederzijdse verwachtingen en doelstellingen helder te maken. Dit resulteert tot een begeleidingsvoorstel op maat. Het traject bestaat uit de persoonsgerichte en arbeidsmarktgerichte fase.

 

Outplacement

Soms is het afscheid nemen van een werknemer onvermijdelijk. Bijvoorbeeld bij een fusie of reorganisatie. Maar ook als de verwachtingen van uw organisatie niet overeenkomen met de verwachtingen van een werknemer. CV Match ondersteunt deze werknemer bij het vinden van een passende en duurzame functie in een andere werkomgeving.

Doelgroep: Werknemers die (gedwongen) afscheid van uw organisatie nemen.